Smutná zpráva o úmrtí pana Augusta Inselkammera

Pan August Inselkammer, společně se svojí ženou Christinou a oběma dětmi, se stal dne 25. 8. 2019 obětí tragické letecké havárie během rodinné dovolené na Mallorce.

Pan Inselkammer byl jednatelem a společníkem úspěšné bavorské společnosti Isartaler Holzhaus a od roku 2002 i jedním z jednatelů firmy ATRIUM, kde vlastní firma Isartaler Holzhaus většinový podíl.

Tato tragédie nás velmi zasáhla. Všichni jsme v duchu s rodinou, která prožívá nejtěžší chvíle.

Smutek, který cítíme nelze vyjádřit slovy, prosíme o tichou vzpomínku.

 

Společníci firmy A T R I U M , s. r. o.

Vlastimil Makovec

Ing. Oldřich Šebek

Michael Gold

 

V Horažďovicích, dne 28. srpna 2019