Notářská kancelář, Havlíčkův Brod

Notářská kancelář je umístěna v centru Havlíčkova Brodu. Kancelář získala cenu hejtmana kraje Vysočina.

Dispoziční řešení

V 1.NP objektu se nachází pomocné prostory k provozovně denní místnost, šatna, technická místnost IT. Z tohoto podlaží je přístup na krytou terasu. Do vyššího patra je možno vystoupat buď schodištěm v interiéru, nebo schodištěm z terasy. 

V 2.NP se nachází hlavní vstup do objektu, recepce, čekárna, sociální zázemí pro veřejnost, 3 zasedací místnosti, spisovna, kancelář pro 5 osob, čajová kuchyňka a sociální zázemí pro zaměstnance.

Konstrukční a materiálové řešení

Dům je založen na základových pasech vyzděných z betonových tvárnic a na základové monolitické desce, suterén je vyzděn klasickým způsobem z keramického zdiva a strop nad suterénem tvoří monolitická železobetonová deska.

Celé druhé nadzemní podlaží se od prvního liší konstrukčním systémem - je to dřevostavba. Výplně otvorů jsou ze dřeva – okna z Euro profilů, fasáda u dřevostavby skládaná s obkladem z desek Cembonit, u zděného suterénu klasická minerální omítka. Dům má plochou střechu s izolační vrstvou z folie z měkčeného PVC.

Další informace najdete na www.stavbavysociny.cz

Získejte online katalog zdarma Chci získat online katalog