3 tipy jak vybrat správného dodavatele dřevostavby

Na českém trhu se pohybuje poměrně velké množství nesolidních firem, radíme zákazníkům, jak postupovat při výběru dřevostavbové firmy, aby se co nejvíce omezila rizika, která jsou s výstavbou domu spojena.

1. Cena až na první místě?


Cena hraje v konečném výběru jednu z nejdůležitějších rolí. Zákazník má již od počátku vědět, jakou výši finančních prostředků je schopen do projektu investovat. Dobře se tedy informujte, jaké služby či dodávky jsou v ceně domu a v jaké kvalitě či stavu dokončení dům dostanete. Cena za hrubou stavbu se od té konečné totiž diametrálně liší.

Dále počítejte s financemi na pořízení pozemku, a dalšími prostředky, které bude vkládat do zhotovení přípojek, základové desky, venkovních úprav a rozšíření domu o nadstandardní vybavení, jako např. vytápění tepelným čerpadlem, dražší podlahové krytiny... Pečlivě si zjistěte, co která firma nabízí či nenabízí ve standardním provedení domu a za co bude muset u jednotlivých firem připlácet.

Je potřeba zvážit, že rodinný dům je investice na mnoho desetiletí.

IMG_7379.jpg

Rada: Nikdy se nevyplatí šetřit na kvalitě používaných materiálu, nosných konstrukcí a vložit se do rukou firem, které za pár roků již nemusí existovat.  

2. Co byste měli vědět o stavební firmě?

Dřevostavba se skládá z obrovského množství detailů, které musí být správně a systémově navržené tak, aby dům fungoval jako celek. Mnoho zákazníků osloví se svým vlastním projektem velké množství dodavatelů dřevostaveb. Jsou pak velmi překvapeni, že se výsledná cena liší mnohdy až o 30 %!!

Podle zkušeností víme, že mezi extrémně levné dřevostavby a vysokou kvalitu není možné vložit rovnítko!

Doporučujeme zákazníkům poznat stavební firmu lépe, navštivte ji, prohlédněte si technologické zázemí. Zjistěte si, zda firma zveřejňuje své výsledky na obchodním rejstříku. Je firma ekonomicky „zdravá“? Kolik firma postavila domů? Má firma vlastní výrobu a dokáže tak ovlivnit kvalitu domu samotného? Je konstrukční systém certifikovaný?

vzorovy-dum-plzen.jpg

Rada: Poznejte svého dodavatele, neboť tomuto dodavateli budete svěřovat své peníze a chcete, aby se o vás a o dům postaral nejenom po dobu výstavby a záruční doby, ale i po jejím skončení!

3. Co ovlivňuje cenu dřevostavby?

  • Systém výstavby

Podle způsobu výstavby můžeme rozdělit domy na výstavbu staveništní a výstavbu z prefabrikovaných dílců. Staveništní je levnější, firma tvoří konstrukční systém přímo na stavbě. Stavba je však podrobena povětrnostním vlivům a těžko se dosahuje vysoké kvality zpracování konstrukcí. Konstrukční systém nepodléhá povinnosti certifikace! Výstavba z prefabrikovaných dílců je předpřipravená v hale, suchu a teplu, na stavbu se většinou vozí velké dílce s již osazenými okny a hrubou omítkou. Výstavba do zakrytí proti povětrnosti je velmi rychlá.

  • Konstrukční systém z hlediska difuzní otevřenosti

Difuzně otevřené systémy jsou většinou dražší, oproti difuzně uzavřeným. Není možné obecně říci, co je lepší. Obecně má difuzně otevřený systém více výhod, záleží však na tom, na jaké technické úrovni je firma, který daný systém provádí.

  • Smluvní podmínky a garance ceny

Je velmi důležité si pečlivě prostudovat smluvní podmínky, zda je smlouva vyvážená na obě strany. Velmi zásadní je ustanovení o garanci smluvené ceny, jsou na trhu firmy, které cenu uvedenou ve smlouvě garantují až 18 měsíců od jejího podpisu. Zákazník má tedy jistotu v tom, že cena v průběhu výstavby nebude zvyšována a tím bude dodržený finanční plán předem nastavený u hypoteční banky. 

  • Servis

Je velmi důležité myslet jak na dobu záruční, tak i pozáruční. Jakékoliv neodborné zásady do dřevostavby by se mohly v budoucnu negativně projevit. Proto je vždy lepší se obrátit na dodavatele, který stavbu prováděl. Nabízíme svým bydlícím zákazníkům službu Garanční prohlídka, kdy firma dům navštíví a provede zdarma tzv. garanční (servisní) prohlídku včetně nutných oprav ještě před uplynutím záruční doby.

Rada na závěr: Pokud se zákazník rozhodne pro dřevostavbu od spolehlivé a finančně „zdravé“ firmy, je již od počátku lépe informován o tom, co cena obsahuje, má cenu dlouhodobě garantovanou a také jistoty, že o něj bude postaráno nejenom v době záruční, ale také pozáruční. 

Přejeme vám správnou volbu při výběru svého dodavatele dřevostavby.

Získejte online katalog zdarma Chci získat online katalog
Zobrazit detaily vybavení interiéru Zobrazit detaily